Promocje

PROMOCJE:
Jednocześnie można skorzystać maksymalnie z dwóch promocji.

  • Promocja terminowa
   Przysługuje jedynie w przypadku wykupienia  karnetu  na minimum 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w bieżącym miesiącu. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu na rachunek. Zniżka ta wynosi 20zł.
  • Promocja ilościowa
   Przysługuje uczestnikowi, który wykupi karnet na więcej niż jedną grupę w miesiącu. Zniżka za każdą drugą i kolejną grupę w karnecie wynosi  20 %Uwaga: Promocję tę liczymy od cen w promocji terminowej, jeśli karnet wykupiono w terminie tej promocji albo od cen podstawowych, jeśli karnet wykupiono na mniej niż 7 dni przed pierwszymi zajęciami w miesiącu. Grupy od których jest liczona 20% zniżka muszą mieć cenę taką samą lub niższą niż pierwsza grupa w karnecie
  • Promocja dla dzieci i młodzieży
   Przysługuje dzieciom  i młodzieży do lat 18. Cena karnetu za jedną grupę o 10zł niższa od ceny podstawowej.
  • Promocja dla studentów
   Przysługuje studentom po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej każdorazowo przy wykupieniu karnetu. Cena karnetu za jedną grupę o 10zł niższa od ceny podstawowej.
  • Promocja rodzinna Warunkiem skorzystania z tej promocji jest posiadanie tego samego nazwiska przez osoby pragnące z niej skorzystać, co należy udokumentować przy wykupieniu karnetu. Cena karnetu na jedną grupę, dla każdej z osób, o 10zł niższa od ceny podstawowej.

KARNET OPEN:

1.      Karnet open – wydawany jest na jeden miesiąc kalendarzowy. Obowiązuje na wszystkie grupy dostępne w ofercie Studia.

2.      Karnet open kosztuje 199 zł w cenie promocyjnej (przy płatności na min. 7 dni przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu). Po tym terminie cena karnetu wynosi 239 zł.

3.      Przy zakupie karnetu open nie ma możliwości odrabiania zajęć w kolejnym miesiącu od zakupienia karnetu.

4.      Karnet open nie łączy się z innymi promocjami Studia.

Ralph Lauren Online Store : http://www.traditionalart.co.uk| Cheap Polo Ralph Lauren UK Outlet Online