Regulamin warsztatów

 1. O zapisie na warsztat decyduje kolejność wpłat zaliczki lub pełnej kwoty w ustalonym przez organizatora terminie.
 2. Obowiązuje wpłata zaliczki lub pełnej kwoty za każdą z grup, na którą uczestnik dokonuje rezerwacji.
 3. W przypadku wpłaty po ustalonym terminie promocji, cena kursu wzrasta zgodnie z informacją zawartą w opisie warsztatu.
 4. Całkowitej wpłaty pozostałej kwoty za warsztat dokonuje się najpóźniej w pierwszym dniu warsztatu, po okazaniu dowodu wpłaty zaliczki na rachunek bankowy
 5. Nie przewiduje się obniżania ceny za warsztat w przypadku nieobecności uczestnika na części zajęć grupy, na którą dokonał rezerwacji
 6. W przypadku odwołania warsztatu przez organizatora przysługuje uczestnikowi zwrot zaliczki lub pełnej kwoty w całości
 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatu nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot do wysokości obowiązującej zaliczki
 8. Organizator w informacji na stronie każdorazowo wskazuje miejsce odbywania się warsztatu.
 9. Dokonując wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty za warsztat należy podać imię i nazwisko uczestnika, jakiego warsztatu wpłata dotyczy oraz dostarczyć kontaktowy adres e-mail i numer telefonu.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty, miejsca lub innych danych dotyczących organizowanego warsztatu, a także możliwość odwołania warsztatu bez podania przyczyny
 11. Organizator zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach uczestników z tym, że osobom, które nie przekażą swoich danych kontaktowych lub nie będą potwierdzały odebrania przesyłanych do nich wiadomości, nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych kwot.
 12. Uczestnik może zmienić grupę, na którą dokonał rezerwacji na inną, tylko po uzgodnieniu tego z organizatorem
 13. Uczestnik powinien pojawić się na sali, w której odbywają się zajęcia warsztatowe odpowiednio wcześnie, by zdążyć przebrać się w strój, przewidziany dla danej techniki tańca
 14. Wpłat należy dokonywać na konto:

STUDIO TAŃCA LA PASION Beata Jasnoch,
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Sopot 77 1090 1098 0000 0001 0077 6921

Płatności można również dokonać gotówką w recepcji Studia Tańca La Pasion, ul.Pilotów 3, Gdańsk – Zaspa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wpłaty.

Kontakt i informacje: 
Beata Jasnoch,  e-mail:lapasion@lapasion.pl, tel. 501 503 135
tel +58 761 81 89 – tylko w godzinach pracy recepcji.

Ralph Lauren Online Store : http://www.traditionalart.co.uk| Cheap Polo Ralph Lauren UK Outlet Online