Tomasz Zwoliński

Tomasz

Zwoliński

nauczyciel relaksacji progresywnej Jacobsona

Doktor nauk o zdrowiu, nauczyciel akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Klinice Rehabilitacji oraz na Studiach Podyplomowych z Psychoonkologii Klinicznej