Zasady covid

Zasady covid


 • Zajęcia w naszym Studiu prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego wg aktualnie
  obowiązujących przepisów. Szczegółowe informacje w naszym Regulaminie Sanitarnym
 • Udostępniamy płyny do dezynfekcji.
 • Regularnie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe i wietrzymy pomieszczenia.
 • Wprowadziliśmy ograniczenie ilości uczestników na zajęciach i udostępniliśmy dodatkowe
  szatnie aby zapewnić odpowiedni dystans społeczny.
 • Wydłużyliśmy do 15 minut przerwy między zajęciami aby uczestnicy ograniczali kontakty z
  osobami z innych grup
 • Na terenie Studia obowiązuje zasłanianie ust i nosa.