Ewa Lebiedzińska-Haber

Ewa

Lebiedzińska-Haber

Instruktor tańca klasycznego

Ewa jest bezkompromisowa i nieustępliwa w poszukiwaniu talentów oraz wydobywaniu z każdego ucznia maksimum jego potencjału. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku i… Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego. Reprezentowała Polskę w międzynarodowym projekcie tanecznym „Europa Dance”. W Operze Bałtyckiej tańczyła w balecie “Don Kichot, czyli intrygi Amora” i “Giselle”. Jest konsultantką merytoryczną podręcznika do muzyki Wydawnictwa Operon – rozdziałów o historii tańca. Pracuje też jako choreografka. Prywatnie Ewa jest molem książkowym i ma sporo zainteresowań: bilingwizm, joga, slow life, pedagogika.

  • Pasje
  • Style tańca
  • taniec
  • bilingwizm
  • joga
  • slow life
  • pedagogika
  • taniec klasyczny
  • balet