Zapisy on-line
Z

ajęcia ON LINE prowadzimy w grupach facebookowych. Lekcje odbywają się cyklicznie, jeden raz w tygodniu. Do każdej grupy możesz dołączyć na pojedyncze zajęcia albo zdecydować się na karnet obejmujący 4 kolejne transmisje. Każda lekcja stanowi odrębną całość. Transmisje pozostają w grupie FB przez 5 DNI, co umożliwia wielokrotne odtwarzanie lub korzystanie poza czasem rzeczywistym

JAK SKORZYSTAĆ Z ZAJĘĆ?
1. Dokonaj płatności na rachunek La Pasion 77 1090 1098 0000 0001 0077 6921
2. Prześlij potwierdzenie na lapasion@lapasion.pl i podaj, do których zajęć chcesz dołączyć?
3. W odpowiedzi otrzymasz link do wybranej grupy FB. Najpóźniej na dzień przed
zaplanowaną transmisją wyślij prośbę o dołączenie.
4. Dodamy Cię do grupy FB po zaakceptowaniu jej regulaminu.